Wydawca treści Wydawca treści

Informacje szczegółowe na temat programu "Zanocuj w lesie"

 

 

Mapy obszarów programu "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwa Cewice

 

Nadleśnictwo Cewice wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1300 hektarów, gdzie sympatycy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To miejsce dla  miłośników, którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury oraz obcować z dzikimi zwierzętami i nieożywioną naturą.

 

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są:

- Leśnictwo Kozin, oddział 218f przy ,,Arboretum” w L. Kozin

- Leśnictwo Runowo, oddział 7b Miejsce Postoju Pojazdów L. Runowo

 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu . W miesiącu grudniu prace gospodarcze są prowadzone w Leśnictwie Runowo oddz. 4, 6, 35, 37, 57
 4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych

KŁ Ostoja Mikorowo  : https://www.bip.czarnadabrowka.pl/559,plan-polowan-zbiorowych https://bip.potegowo.pl/m,580,ogloszenia-obwieszczenia.html

https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci/1600-uwaga-polowania-zbiorowe-w-4-kolach-lowieckich

KŁ Słonka: https://www.bip.czarnadabrowka.pl/559,plan-polowan-zbiorowych

https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci/1600-uwaga-polowania-zbiorowe-w-4-kolach-lowieckich

KŁ Cietrzew: http://www.cewice.pl/inne-wpisy/polowania-zbiorowe/

KŁ Głuszec: http://www.cewice.pl/inne-wpisy/polowania-zbiorowe/

 1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [link do adresu mailowego koordynatora] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Aleksandra Olenderek aleksandra.olenderek@gdansk.lasy.gov.pl; 606210107

Nadleśnictwo Cewice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Informujemy, że istnieje możliwość wypełnienia ankiety dla osób korzystających z programu "Zanocuj w lesie”. Ankieta umieszczona  jest w zakładce Programu.