Wydawca treści Wydawca treści

Informacje szczegółowe na temat programu "Zanocuj w lesie"

 

 

Mapy obszarów programu "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwa Cewice

 

Nadleśnictwo Cewice wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1300 hektarów, gdzie sympatycy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To miejsce dla  miłośników, którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury oraz obcować z dzikimi zwierzętami i nieożywioną naturą.

 

 

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. wyznaczonymi miejscami do rozniecania ognia są:

- Leśnictwo Kozin, oddział 218f przy ,,Arboretum” w L. Kozin

- Leśnictwo Runowo, oddział 7b Miejsce Postoju Pojazdów L. Runowo

 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 2. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. W miesiącu CZERWIEC  prace gospodarcze są prowadzone w Leśnictwie Uniesin 19,20,21,22,31,32,33,34,51,52,53; Leśnictwie Runowo - oddz.  4,6,39; Leśnictwie Kozin- oddz.210, 211.

 4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych 2023/2024

   OBSZAR PROGRAMU „ZANOCUJ W LESIE” – LEŚNICTWO KOZIN
   - KŁ Cietrzew : 03.11.2023r., 19.11.2023r., 02.12.2023r., 17.12.2023r.;
   - KŁ Ostoja Mikorowo : 28-29.10.2023r., 17-18.11.2023r., 02-03.12.2023r., 16-17.12.2023r., 06-07.01.2024r., 13-14.01.2024r.;
   - KŁ Słonka : 28.10.2023r., 04-05.11.2023r., 18-19.11.2023r., 25-26.11.2023r., 02-03.12.2023r., 09-10.12.2023r.16-17.12.2023r.,23.12.2023r., 06-07.01.2024r., 13-14.01.2024r.

   OBSZAR PROGRAMU „ZANOCUJ W LESIE” – LEŚNICTWO RUNOWO I LEŚNICTWO UNIESIN
   - KŁ Głuszec : 04.11.2023r., 09.11.2023r., 25.11.2023r., 02.12.2023r., 16.12.2023r., 06.01.2024r., 13.01.2024r.
   - KŁ Ostoja Mikorowo : 28-29.10.2023r., 17-18.11.2023r., 02-03.12.2023r., 16-17.12.2023r., 06-07.01.2024r., 13-14.01.2024r.
 
 1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [link do adresu mailowego koordynatora] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

9. Na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych pod następującymi warunkami:

a)            sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Sprawdzisz je na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie lub https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy - wybierając e menu „Mapy BDL / „Mapa zagrożenia pożarowego”. W przypadku dużego zagrożenia (3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!

b)           używanie kuchenek dozwolone jest tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru,

c)            zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach, w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

 

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Aleksandra Olenderek aleksandra.olenderek@gdansk.lasy.gov.pl; 606 210 107

 

Nadleśnictwo Cewice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Informujemy, że istnieje możliwość wypełnienia ankiety dla osób korzystających z programu "Zanocuj w lesie”. Ankieta umieszczona  jest w zakładce Programu.