Wydawca treści Wydawca treści

Czeczota

Wada czy zaleta?

Obrzęk to wada kształtu drewna, którą możemy zauważyć wśród wszystkich gatunków drzew. Definiowana jest jako lokalne zniekształcenie pnia w postaci narośli. Obrzęki występują głównie na gatunkach liściastych m. in. na jesionie, lipie i topoli (szczególnie na topoli czarnej). Dość powszechnie występuje na brzozach i na tym gatunku obrzęk znany jest pod nazwą czeczoty.

Przyczyn powstania obrzęków jest kilka i ogólnie możemy podzielić je na cztery grupy:

  • intensywny wzrost pąków śpiących,

  • obecność obcych ciał,

  • miejscowe uszkodzenia drewna,

  • inne czynniki.

W zależności od przyczyn powstawania, obrzęki mogą tworzyć różne formy nawet w obrębie jednego gatunku. Jednak bez względu na przyczynę powstania, mechanizm tworzenia obrzęków jest taki sam i polega na przyśpieszonym, nierównomiernym wzroście tkanki drzewnej na pobocznicy pnia. Drewno obrzęków jest zdrowe i charakteryzuje się brakiem oznak zgnilizny – i to odróżnia go od raka.

Układ włókien w drewnie obrzęku jest nieregularny i cechuje się nierównomiernym ułożeniem słojów rocznych. Czasem widoczne są w nim ślady drobnych sęków – pozostałości po pączkach śpiących oraz fragmenty kory.

Wada czy zaleta?

Wada drewna, to pojęcie informujące o pewnej niepożądanej cesze, można powiedzieć – skazie drewna. Czy jednak zawsze wada jest cechą niepożądaną?

Wszystkie wyżej wymienione cechy sprawiają, że drewno obrzęków jest unikatowe oraz posiada wysokie walory estetyczne. Poszukiwane jest przez koneserów, producentów mebli, rzeźbiarzy czy też wykorzystywane jest przy produkcji rękojeści do noży. Wada jak widać jest cechą względną i śmiało można zastosować tu przysłowie, że – dla każdego co innego jest dobrego.