Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Konta Bankowe Nadleśnictwa Cewice

PKO BP SA OC/Słupsk

73 1020 4649 0000 7802 0067 4341

 

BGŻ SA O/Słupsk

03 2030 0045 1110 0000 0158 2800

 

Cennik, ogłoszenia i komunikaty dotyczące sprzedaży drewna dostępne na stronie BIP Nadleśnictwa Cewice - link poniżej

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_cewice/komunikaty_i_ogloszenia