Wydawca treści Wydawca treści

Czerwony Szlak Rowerowy ,,Do Arboretum w Kozinie”

Czerwony Szlak Rowerowy pt.,,Do Arboretum w Kozinie” prowadzi z miejscowości Krępkowice przez lasy Leśnictwa Maszewo, Uniesin, Mikorowo i Kozin do ,,Arboretum Leśnego” w Kozinie.

 

Szlak ten prowadzi przez malownicze lasy Nadleśnictwa Cewice. Świetnie nadaje się na rodzinne, spacerowe wycieczki. Oznakowany jest dwukierunkowo. Początek szlaku ma miejsce we wsi Krępkowice obok zabytkowego drewnianego Dworku Myśliwskiego, który powstał w 1925 roku.

Następnie prowadzi przez zróżnicowane topograficznie las leśnictwa Maszewo. Po  drodze zobaczymy jak natura  radzi sobie z bystrym strumieniem wody rzeczki Silnica 

Docierając do Unieszyna zachwycamy się zróżnicowanym krajobrazem charakterystycznym dla Pradoliny rzeki Łeby

W centrum  Unieszyna na wzniesieniu porośniętym starodrzewem znajduje się przedwojenny cmentarz ewangelicki. Kierując się na południe wkraczamy w lasy leśnictwa Mikorowo, gdzie można odpocząć przy dźwięku rechotających żab nad jeziorkiem Czarne

Ostatni odcinek szlaku prowadzi przez Równinę Cewicką porośnięta lasami iglastymi, w których dominuje sosna. Naszej uwadze nie powinny umknąć znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, porośnięte borówkami ,,kurhany”-pozostałości cmentarzyska wczesnośredniowiecznego(zdjęcie).

Docierając do zakończeniu szlaku przy ,,Arboretum leśnym’’ w Kozinie mijamy łąki leżące w  dolinie rzeki Bukowiny.

 Po pokonaniu 19 km bo tyle ma szlak możemy odpocząć i podziwiać obszerną kolekcje drzew i krzewów pochodzenia rodzimego i obcego , która znajduje się w ,,Arboretum Kozin”.