Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka Karwickie Źródliska

W centralnej części Nadleśnictwa Cewice, na terenie Leśnictwa Kozin położony jest rezerwat przyrody „Karwickie Źródliska”. Ze względu na atrakcyjność terenu i walory edukacyjne przebiega po nim ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, na której znajdują się tablice informujące o przedmiocie ochrony rezerwatu.

Rezerwat tworzy niezwykle ciekawa forma geomorfologiczna. Na ukośnym dnie erozyjnej niszy geologicznej, tzw. cyrku źródliskowym „zawieszone" jest torfowisko niskie przepływowe, zasilane wodami podziemnymi z licznych wysięków i wychodni warstw wodonośnych zlokalizowanych wzdłuż podstawy zboczy.

 

 

 

Gęsta sieć strumyków, które płyną bystrym nurtem, często zakolami i przez progi, rozcinają torfowisko na wiele kopuł. Strumyki te formują się następnie w bezimienny prawostronny dopływ Unieszynki, wchodzący po jej połączeniu z Pogorzelicą w skład dorzecza Łeby.