Wydawca treści Wydawca treści

Zarządzenie NR 20/2020 oraz 39/2020

Z dniem 27.02.2020 r. wprowadzono do stosowania regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych i Miejsc Postoju Pojazdów (MPP) w Nadleśnictwie Cewice.

                                  

 

25.06.2020r. wprowadzono Zarządzenie nr 39/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice wraz załącznikami.