Wydawca treści Wydawca treści

Zarządzenie NR 31/2021

Z dniem 30.11.2021 r. wprowadzono do stosowania regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych, Miejsc Postoju Pojazdów (MPP), obozowisk harcerskich i obiektów rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowych na terenie Nadleśnictwa Cewice.

                                  

 

Z dniem 30.11.2021 r. wprowadzono do stosowania regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych, Miejsc Postoju Pojazdów (MPP), obozowisk harcerskich i obiektów rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowych na terenie Nadleśnictwa Cewice.

 

30.11.2021 r. wprowadzono Zarządzenie nr 31/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice wraz załącznikami.