Korzystanie z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Cewice

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6), oraz  Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących  korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza się do stosowania:

  1. Zarządzenie nr 42/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 23.07.2020 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Cewice (znak sprawy: S.771.1.2020).
  2. Zarządzenie nr 43/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 23.07.2020 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Cewice (znak sprawy: S.771.2.2020).