Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Cewice administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Odległość Nadleśnictwa od:

powiatów:

lęborskiego – 13 km,

kartuskiego – 43 km,

słupskiego – 59 km,

bytowskiego – 39 km;

 

gmin:

Cewice – 0,2 km,

Nowa Wieś – 16 km,

Czarna Dąbrówka – 16 km,

Potęgowo – 25 km,

Sierakowice –22 km.    

 

Siedziba Nadleśnictwa mieści się we wsi Cewice przy ulicy Wincentego Witosa 39.

 

Lasy Nadleśnictwa Cewice położone są pomiędzy 17o31'32" a 17o52'52" długości geograficznej wschodniej i 54o18'43" a 54o29'48" szerokości geograficznej północnej.

 

Nadleśnictwo położone jest w I – szej Krainie Przyrodniczo Leśnej w mezoregionach Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza Kaszubskiego oraz Pojezierza Drawsko-Bytowskiego. Obszar Nadleśnictwa uformowany został w okresie ostatniego zlodowacenia Bałtyckiego. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona od części morenowych na północy do rozległej równiny na południu. Jednakże każdy zakątek jest bardzo malowniczy i każdy może znaleźć tu swoje wymarzone miejsce. Sprawiają to różnice wzniesień, których rozpiętość sięga 90 m, a zlewnie rzek Łeby na północy i Łupawy na południu sprawiają, że wód na terenie Nadleśnictwa nie brakuje. Te dwie rzeki zasilane są przez mniejsze: Pogorzeliczankę, Unieszynkę, Okalicę oraz Bukowinę i Łupawkę. 

 

Powierzchnia Nadleśnictwa Cewice ustalona ostatecznie na dzień 01.06.2012 roku została przyjęta do planu urządzenia lasu opracowanego na stan 01.01.2013 roku. Powierzchnia ta wynosi ostatecznie 14679,1221 ha.Zasięg terytorialnego działania nadleśnictwa wynoszący 234,11 km2 stanowi 1,28% powierzchni województwa a jego lesistośćwynosi 64,0%.Grunty nadleśnictwa składają się z 81 kompleksów, przy czym kompleks zasadniczy (poprzecinany wprawdzie drogami publicznymi, rzekami i koleją) zajmuje 84,4% ogólnej powierzchni. Pozostałe kompleksy położone są w mniejszej lub większej odległości od kompleksu głównego i są enklawami na gruntach innej własności.

 

Obiekty Nadleśnictwa Cewice:


Pokaż Teren N.Ctwa Cewice na większej mapie