Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Park krajobrazowy - "obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju." (Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku art. 16 ust. 1)

 Parki krajobrazowe to obszary o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu tysięcy hektarów. W granicach parków krajobrazowych znajdują się tereny o cennym i mało przekształconym krajobrazie oraz o dużej wartości przyrodniczej, dorównującej w niektórych wypadkach walorom parków narodowych.

Poza ochroną przyrody parki krajobrazowe spełniają także funkcje turystyczne i edukacyjne. Najbardziej popularne formy turystyki to m.in. turystyka piesza, rowerowa, kajakowa, narciarska oraz dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach agroturystyka. Parki krajobrazowe oferują turyście oznakowane szlaki turystyczne, parkingi, pola biwakowe oraz punkty widokowe.

W Polsce wyznaczono 120 Parków, których powierzchnia zajmuje 2601699,1 ha. W województwie pomorskim istnieje 7 Parków o łącznej powierzchni 167855,3 ha (według stanu na 2 lutego 2010 roku)

Na terenie Nadleśnictwa Cewice występuje Kaszubski Park Krajobrazowy, który w południowo wschodniej części nadleśnictwa wcina się wąskim klinem, nie obejmując gruntów w zarządzie nadleśnictwa.

Kaszubski Park Krajobrazowy został utworzony Uchwałą nr XIX/82/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 czerwca 1983 roku. Obejmuje centralny obszar etniczny Kaszub, położony na Pojezierzu Kaszubskim. Powierzchnia KPK wynosi 33 202 ha, z czego większość zajmują użytki rolne 16 712 ha (50,3%), następnie lasy 11 230 ha (33,8%) oraz wody 3 430 ha (10,3%). Na terenie Nadleśnictwa Cewice powierzchnia w zasięgu wynosi ok. 0,78 ha w zarządzie nadleśnictwa nie występują grunty KPK. Park nie posiada aktualnego planu ochrony, obecnie trwają prace nad opracowaniem tego dokumentu.