Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring na terenie Nadleśnictwa Cewice

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa

Cewice z dnia 21.05.2013 r., na terenie Nadleśnictwa

Cewice wprowadzono monitoring terenów leśnych

 

Tereny leśne Nadleśnictwa Cewice obejmujące powierzchnię 14 679,87 ha objęte są nadzorem mobilnych kamer wideo. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, informujemy jednocześnie, iż Nadleśnictwo Cewice, ul. W. Witosa 39, 84-312 Cewice jest ich Administratorem.

 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. pozyskiwanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 

Bliższych informacji udziela Komendant Posterunku Straży Leśnej Grzegorz Majewski

tel. kontaktowy: 59 8613-438, 882368150

 

Z dniem 03.06.2013 r. wprowadzono również monitoring biura Nadleśnictwa Cewice

Administrator monitoringu: Piotr Krawiec

tel. kontaktowy: 59 8613-434, 606 210 113