Wydawca treści Wydawca treści

Charakterystyka przyrodniczo-leśna.

Lesistość RDLP w Gdańsku wynosi około 30%. Potencjalna roślinność naturalna to przede wszystkim obszary buczyn, kwaśnych dąbrów, subatlantyckich grądów oraz borów sosnowych i zbiorowisk nadmorskich.

        Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku w większości położona jest w I Bałtyckiej Krainie Przyrodniczo – Leśnej, obejmując swym zasięgiem mezoregiony: Pojezierza Brodnickiego, Doliny Kwidzyńskiej, Pojezierza Iławskiego, Pojezierza Starogardzkiego, Wysoczyzny Elbląskiej, Pojezierza Bytowskiego, mezoregion Warmiński, Mierzei Wiślanej, Żuław Wiślanych, Wysoczyzny Polanowskiej, Pojezierza Kaszubskiego, Równiny Słupskiej, Pradoliny Redy i Łeby, Mierzei Helskiej, Wybrzeża Słowińskiego oraz Wysoczyzny Żarnowieckiej. Część południowa leży w zasięgu III Krainy Wielkopolsko – Pomorskiej, w mezoregionach: Kotliny Grudziądzkiej, Borów Tucholskich oraz w mezoregionie Zaborskim.

        Klimat charakteryzuje się wyraźnymi cechami klimatu morskiego. Początek okresu wegetacyjnego przypada około 5 – 10 kwietnia, a koniec pomiędzy 10 października, a 25 listopada, w zależności od położenia nad poziomem morza. Wiatry zachodnie i północno – zachodnie najsilniejsze są późną jesienią i zimą, często przeradzając się w huragany. Opady roczne wynoszą średnio 600 – 700 nm.

Lesistość RDLP w Gdańsku wynosi około 30%. Potencjalna roślinność naturalna to przede wszystkim obszary buczyn, kwaśnych dąbrów, subatlantyckich grądów oraz borów sosnowych i zbiorowisk nadmorskich.

            Szczegółowe informacje zawarte są w opracowaniu Regionalizacja Przyrodniczo – Leśna Polski z 2010 roku.