Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy Referencyjne

W nawiązaniu do obowiązującego krajowego standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL przedstawiamy wykaz drzewostanów referencyjnych w Nadleśnictwie Cewice

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania dotyczące „ekosystemów referencyjnych" na terenie Nadleśnictwa Cewice, można nadal zgłaszać do biura Nadleśnictwa.

Osobą upoważnioną do kontaktu w tej sprawie jest: Henryka Kita, tel. 59 8613 435, e-mail: henryka.kita@gdansk.lasy.gov.pl

W sprawach „ekosystemów referencyjnych położonych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku można nadal swoje uwagi, pytania i opinie kierować również do biura RDLP w Gdańsku.

Osobą do kontaktów jest : Paweł Szymański, tel. 58 3212210, e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych" zapraszamy do konsultacji.

Więcej informacji na temat certyfikacji znajduje się na stronie RDLP w Gdańsku