Wydawca treści Wydawca treści

Arboretum Leśne w Kozinie

Utworzone na gruncie porolnym, w pobliżu przepięknie położonej Leśniczówki w Kozinie. Arboretum zostało zagospodarowane zgodnie z projektem dr Urszuli Nawrockiej z PAN w Kórniku.

Wprowadzono 47 gatunków drzew i krzewów liściastych (łącznie 275 sztuk) oraz 58 gatunków drzew i krzewów iglastych (łącznie 579 sztuk). Są to w większości gatunki rodzime i introdukowane, jak kilka odmian żywotników, jałowców, klonów, jodeł itp.

Wytyczono trasę w taki sposób żeby niczego nie pominąć, a o tym co tu rośnie możemy przeczytać na tablicach informacyjnych.

Jest też zaplecze przy którym można odpocząć, chata z paleniskiem, stoły i ławy, a także dydaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Do arboretum można dojechać także rowerem z Czarnej Dąbrówki ścieżką rowerowa „Nad Łupawą". Arboretum jest na 7,8 kilometrze tej trasy.

 

 

 

W ROKU 2012 ARBORETUM LEŚNE W KOZINIE ZOSTAŁO NOMINOWANE W PLEBISCYCIE GAZETY WYBORCZEJ „50 ATRAKCJI POMORZA"

 

UWAGA: NADLEŚNICTWO CEWICE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH OBIEKTY EDUKACYJNE NADLEŚNICTWA