Wydawca treści Wydawca treści

Spotkanie w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej

W Nadleśnictwie Cewice w dniu 23.05.2023 r. o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wytyczone lasy o zwiększonej funkcji społecznej przez Nadleśnictwo Cewice oraz zagadnienia dotyczące realizacji gospodarki leśnej w lasach o zwiększonej funkcji społecznej.

Zapraszamy do czynnego udziału w spotkaniu.