Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka Edukacyjna przy Szkole im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim

Ścieżka utworzona i oddana do użytku w 2015 roku.

Ścieżka utworzona i oddana do użytku w 2015 roku.

Uroczystego otwarcia ścieżki w dniu 13.10.2015 r. dokonali: Wójt Gminy Cewice - Jerzy Pernal, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęborskim – Iwona Radomska oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Cewice: Zastępca Nadleśniczego – Wiesław Keller oraz ówczesny Leśniczy Leśnictwa Maszewo – Piotr Mądrzak.

Ścieżka powstała z inicjatywy miejscowego leśniczego, który wraz ze swoimi współpracownikami – Bogdanem Sójką oraz Jakubem Płotką aktywnie włączyli się w opracowanie i przygotowanie trasy edukacyjnej. 

Tematem przewodnim ścieżki edukacyjnej stali się mieszkańcy lasu. Na samym wstępie zapoznani zostajemy z zasadami zachowania w lesie. Przechodząc przez kolejne etapy trasy poznajemy rodziny ssaków leśnych, dowiadując się również, które z tych ssaków są chronione w naszych lasach. Następnie przybliżone zostają nam najczęściej spotykane ptaki oraz owady leśne. Dzięki pomysłowości p. Bogdana Sójki możemy zapoznać się z rosnącymi w okolicy gatunkami drzew i krzewów leśnych. W związku z dużym zaangażowaniem i wkładem własnym pracowników N-ctwa Cewice koszty powstania ścieżki udało się ograniczyć do minimum !!

Zlokalizowanie ścieżki w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie nie było dziełem przypadku. Zwieńczeniem ścieżki jest paśnik, który został oddany pod opiekę tutejszej szkoły. Pod przewodnictwem nauczycieli oraz miejscowych leśników młodzi pasjonaci przyrody będą mogli wspierać zwierzęta leśne w okresie zimowym. Trasa jest krótka, zapewnia jednak dość szeroką gamę możliwości w edukacji leśnej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowo otwartej ścieżki również inne Szkoły.

 

W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami:

Leśniczy Leśnictwa Maszewo – Jakub Płotka:  (59) 861 15 79, kom. 725 996 130

Edukator Leśny, Podleśniczy Leśnictwa Runowo – Aleksandra Smółka: 538 632 537

 

UWAGA: NADLEŚNICTWO CEWICE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH OBIEKTY EDUKACYJNE NADLEŚNICTWA