Wydawca treści Wydawca treści

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Aby kontrolować komunikaty zapraszamy na stronę Głównego Inspektoratu Weterynarii

Obecnie na terenie kraju występuje zagrożenie rozprzestrzeniana się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, potocznie zwanego ASF.  

Wirus jest wysoce śmiertelny dla świń. Nie jest niebezpieczny dla życia i zdrowia człowieka. Wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia również za pośrednictwem dzików oraz wszystkich części i produktów pozyskanych ze świń i dzików.  
ASF docelowo powoduje ogromne straty gospodarcze: zagraża polskiemu rolnictwu i hodowli świń w Polsce.

Aby zapoznać się z komunikatami oraz przeczytać najnowsze informacje na temat ASF zapraszamy na stronę

 

https://www.wetgiw.gov.pl/